Redovisningsverksamheten i Gävle Dala Revision AB i Avesta förvärvas av LRF Konsult AB per 1 mars 2019

Vi startade vår verksamhet under 2007 och har under åren utvecklats till en ledande redovisnings- och revisionsbyrå i Avesta. Tiden går tyvärr fort och som ni alla företagare vet så kommer det en tidpunkt då beslut måste tas beträffande framtiden. Vi har i ett planerat generationsskifte haft förmånen att välja framtidspartner och har kommit fram till att LRF Konsult är det absolut bästa alternativet. 

Det krävs mycket för att driva en större redovisningsbyrå i de tider som nu är med stora förändringar avseende regelverk, digitalisering, automatisering och mycket annat. Vi är övertygade om att kompetensen och resurserna för att göra detta finns hos LRF Konsult.

För dig som är kund innebär förvärvet att LRF Konsult AB i Avesta övertar all redovisningsverksamhet som idag bedrivs inom Gävle Dala Revision AB from 1 mars 2019. LRF Konsult har erbjudit samtliga redovisningskonsulter i Gävle Dala Revision anställning. LRF Konsults ambition är du som kund kommer att ha kvar samma konsult som idag. LRF Konsult fortsätter initialt att arbeta på samma sätt som tidigare och med motsvarande villkor. Vi är övertygade om att du som kund kommer att bli nöjd med LRF Konsults breda tjänsteutbud inom ekonomi, affärsrådgivning, fastighetsförmedling, skatt och juridik.

Kicki Westerberg ska i fortsättningen främst arbeta med utbildning och affärsutveckling, medan Torbjörn Nilsson fortsätter som revisor och konsult.

Tills vidare kommer den från Gävle Dala övertagna redovisningsverksamheten att bedrivas i Gävle Dala Revisions nuvarande lokaler. LRF Konsults ambitioner är dock att redovisningsverksamheten skall flytta till LRF Konsults lokaler i Avesta under våren/försommaren 2019.

Du når oss så här

Redovisningskonsulterna i Avesta nås på samma telefonnummer som tidigare inklusive växel nummer 0226-46 50 50.

Torbjörn Nilsson nås från och med 2019-03-01 endas på 070-795 88 22 och Kicki Westerberg på 076-297 88 01

Redovisningsverksamheten i Hofors drivs sedan 2017 av Elin Johansson, Gävle Dala Ekonomi AB, 070-025 86 89

Vi vill även tacka er kunder för att ni visat oss förtroende under den tid vi haft förmånen att arbeta tillsammans med er i era verksamheter.

För ytterligare information gällande Avesta kontakta:

LRF Konsult AB
Elin Hammarstedt, tel. 0225-71 23 02 elin.hammarstedt@lrfkonsult.se 
Kontorschef Avesta och Hedemora   

 

 

AVESTA

Kungsgatan 22
Box 115
774 23 Avesta
070-795 88 22

Vi är medlemmar i branschorganisationen

FAR

Gävledala Revision