Gävle Dala Revision AB

Kungsgatan 22, Box 115, 774 23 Avesta

Kicki Westerberg

Godkänd Revisor

076-2978801

Torbjörn Nilsson

Auktoriserad Revisor

070-7958822
tobbe@gavledalarevision.se